DISCLAIMER VOOR WWW.OGMF.NL

OGMF verleent u hierbij toegang tot ogmf.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

OGMF behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is als informatief bedoeld.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

OGMF spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks onze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van OGMF.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen het OGMF nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij OGMF. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van OGMF, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van deze website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

COOKIES

Wij gebruiken cookies op onze website om ervoor te zorgen dat deze zo goed mogelijk functioneert.

OVERIG

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.