Veelzijdig aanbod & goed onderwijs

In onze strategische koers zijn onze visie, missie en kernwaarden geformuleerd en grafisch weergegeven samen met de speerpunten. Hieronder staan ze uitgelicht.

Visie en missie

Met een veelzijdig aanbod van meer dan gewoon goed en waarde(n)vol openbaar en christelijk voortgezet onderwijs voor jongeren van 10 tot en met 18 jaar, helpen we leerlingen (en medewerkers) met plezier vanuit een veilige, vertrouwde omgeving bij het (h)erkennen van hun eigen talenten, trots te zijn op die talenten en hun talenten te ontwikkelen, gericht op hun toekomstperspectief in de wereld van morgen. Dat doen we door het verzorgen van toekomstgericht en passend onderwijs waarbinnen leerlingen de ruimte krijgen zich optimaal te ontwikkelen tot een volwassen burger die klaar is voor de steeds veranderende samenleving.

 

Kernwaarden

Om meer dan gewoon goed en waarde(n)vol onderwijs mogelijk te maken laten we ons inspireren door een aantal kernwaarden die terug te vinden zijn in onze missie. De kernwaarden vormen de basis voor onze professionele houding en gedrag en zijn daarmee richtinggevend voor ons denken en doen.

We zijn waarde(n)vol

We zijn goed voor anderen, goed voor onszelf en streven ernaar écht bij te dragen. Vanuit onze waarden en normen. We verzorgen onderwijs dat waardevol is, omdat we leerlingen (en medewerkers) helpen hun eigen talenten te ontwikkelen, elkaar te ontmoeten en bij te dragen aan een betere wereld.

We doen het samen

We doen het samen of we doen het niet. Met leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), medewerkers, partners en relaties uit de regio en de samenleving. Dit doen we omdat we elkaar nodig hebben, elkaar aanvullen en het beste in elkaar naar boven wil-len halen. We komen alleen vooruit als we het echt mét elkaar doen. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.

We zijn veelzijdig

We gaan uit van verschillen, maar zijn er voor iedereen. We weten namelijk dat de wensen, behoeften en interesses van iedere leerling (en medewerker) anders zijn. Door onze variëteit aan locaties met hun eigen identiteit, uiteenlopende kennis, vaardigheden en ervaring kunnen we ons manifesteren op verschillende terreinen en alle leerlingen een vorm van onderwijs bieden die bij hen past.

We hebben vertrouwen

We nemen onze verantwoordelijkheid, maar geven ook verantwoordelijkheid aan de ander. Dit doen we vanuit vertrouwen in onszelf, de ander en de samenleving, maar ook door vertrouwen tussen locaties onderling. We zorgen voor een prettige leer- en werkomgeving waarin successen worden gevierd en fouten maken mag. Zo bieden we iedere leerling en medewerker een veilig klimaat waarbinnen ze zich met plezier kunnen ontwikkelen.

We zijn ambitieus

We willen het elke dag een beetje beter doen. Zowel voor onze leerlingen, de ouder(s)/verzorger(s), onze medewerkers als voor de samenleving. We maken ruimte voor ontwikkeling, streven naar het maximaal haalbare. We doen er alles aan samen vooruit te komen en merkbaar en meetbaar meer te bieden dan gewoon goed en waarde(n)vol onderwijs.

De genoemde kernwaarden zijn richtinggevend voor ons als organisatie. Vanwege hun eigenheid kunnen locaties en het Servicebureau toch ook hun eigen specifieke kernwaarden hebben. Desbetreffende kernwaarden zijn terug te vinden in de locatieplannen (schoolplannen) en de plannen van het Servicebureau.