Bevoegd gezag

Stichting Onderwijsgroep Midden-Friesland wordt bestuurd door het College van Bestuur (CvB). Drs. Merijn Sprenger vormt sinds 1 januari 2023 het eenhoofdig College van Bestuur van OGMF. Het College van Bestuur is als bevoegd gezag eindverantwoordelijk voor het bestuur van de stichting en voor de negen scholen en het Servicebureau.

Het College van Bestuur wordt ondersteund door het bestuurssecretariaat. Het bestuurssecretariaat is bereikbaar via e-mail cvb@ogmf.nl

Drs. Merijn Sprenger (College van Bestuur)