Toezicht

De Raad van Toezicht controleert het beleid van het College van Bestuur en ziet toe op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast stelt de Raad van Toezicht, op advies van het College van Bestuur, de strategische doelen vast en bewaakt de uitvoering. De Code Goed Onderwijsbestuur is hierbij leidend.

Overzicht hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht

Mw. Marieke Andreae
Voorzitter Raad van Toezicht
Hoofdfunctie
Directeur-bestuurder ZorgpleinNoord
Nevenfunctie
Lid Raad van Toezicht RSG De Borgen

Mw. Ina Hutten
Vicevoorzitter Raad van Toezicht
Hoofdfunctie
Bestuurder Plus Kinderopvang, Meppel
Voorzitter college van bestuur TrEf onderwijs, Meppel

Dhr. Anne Jochum de Vries
Hoofdfunctie
Directeur/ bestuurder Sport Fryslân, Fryslân Plus, Fit in Fryslân
Nevenfunctie
Onderhandelaar cao sport ( WOS- Werkgevers in de Sport)
Voorzitter Stichting NidS – Netwerk in de Sport
Lid Stichting Mediaried Omrop Fryslân
Bestuurslid Stichting Sport(kracht) Noord
Voorzitter Stichting Slachtemarathon

Dhr. Pieter Ketting
Hoofdfunctie
Rabobank manager CDD Business Clients locatie Leeuwarden

Dhr. Werner Zuurbier
Hoofdfunctie
Eigenaar/directeur Cenvio.
Nevenfunctie
Interim-CIO van het Spaarne Gasthuis (ziekenhuis) in Haarlem/Hoofddorp
Lid RvC National Academic, Dordrecht (o.a. verzekeraar Promovendum)
Lid RvC Dokterszorg Friesland, Heerenveen (vanaf 8 maart 2024)
Lid Raad van Toezicht Scholen aan Zee, Den Helder