Privacy & AVG

Privacy

OGMF hecht veel waarde aan de bescherming van privacy en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. De manier waarop we met persoonsgegevens omgaan is vastgelegd in de privacyverklaring. Daarin staat onder andere hoe we gegevens verwerken en wat je van ons mag verwachten als het gaat om de bescherming van die gegevens.

Rechten van betrokkenen

De AVG geeft betrokkenen verschillende rechten ten aanzien van haar of zijn gegevens wanneer deze verwerkt worden door organisaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om het recht op inzage, het recht van bezwaar of het recht om een klacht in te dienen.

OGMF heeft een document Rechten van betrokkenen opgesteld waarin deze rechten worden toegelicht. Wie van een recht gebruik wil maken, kan hiertoe een zogenaamd uitoefeningsverzoek doen.

Via deze link bereikt u het digitale formulier dat ingevuld moet worden om het uitoefeningsverzoek te doen. OGMF zal binnen 30 dagen te reageren op dit verzoek.

Datalekken

Een datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens verloren raken of onrechtmatig worden verwerkt (opgeslagen, aangepast, verzonden, enz.). Het protocol datalekken vind je hier.

Als je een datalek ontdekt of er misschien zelf een veroorzaakt hebt, moet je dit zo snel mogelijk melden aan de privacy officer van OGMF via het formulier dat bereikt kan worden via deze link. Indien nodig zal de privacy officer contact met de melder opnemen.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG. Onze Functionaris Gegevensbescherming is werkzaam voor Lumen Group.

De FG is telefonisch bereikbaar op 030 – 889 65 75 of per e-mail op fg@lumengroup.nl. Daarnaast is de FG ook bereikbaar via de beveiligde website.

Lumen Group B.V.
Reactorweg 47
3542 AD UTRECHT

Vragen of opmerkingen

Als je vragen hebt over de bescherming van persoonsgegevens op onze scholen of hierover een opmerking wilt maken, kun je contact opnemen met onze privacy officer en security coördinator:

Dhr. Eddy Brunnekreef
T (0513) 65 73 79