Onderwijsgroep Midden-Friesland wordt aangestuurd door het College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur. Daarnaast heeft de stichting een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en wordt het College van Bestuur en de afzonderlijke scholen ondersteund door de medewerkers van het Servicebureau. Iedere school heeft een eigen directeur.